Zariadenie na kontrolu meracieho systému elektrickej energie na lokomotívach

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: (Takmer) nereálny termín dodania
  • KLIENT: Siemens s.r.o.

Ide o prenosné testovacie zariadenie určené na uvedenie systému merania energie v jednosmerných aj striedavých elektrických lokomotívach. Slúži na otestovanie správnosti zapojenia celého meracieho systému, od zapojenia meracích prevodníkov cez napájanie systému až po samotný elektromer. Toto testovacie zariadenie disponuje zdrojmi napätia a generátormi meracích signálov, vďaka ktorým je možné otestovať jednotlivé časti jednosmerného aj striedavého meracieho systému a odstrániť prípadné chyby v zapojení meracieho systému lokomotívy.

Testovacie zariadenie plní nasledujúce základné funkcie:

  • pripojenie k testovacím bodom v lokomotíve
  • sprístupnenie meracích bodov externému multimetru
  • poskytnutie testovacích napájacích napätí
  • poskytnutie testovacích meracích napätí a prúdov
  • meranie jednosmerných a striedavých napätí a prúdov zabudovanými panelovými meracími prístrojmi
  • meranie odporov

Súčasťou zariadenia sú príslušné meracie káble a vodiče. Zariadenie je napájané z vlastnej akumulátorovej batérie s možnosťou pripojenia externého zdroja slúžiaceho zároveň ako nabíjačka. Batériové napájanie umožní autonómnu činnosť zariadenia po dobu aspoň 2 hodín.

Success story

 

atzmse

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia