Meranie spotreby elektrických predkurovacích zariadení v jednosmernej trakčnej sústave

etthv

 

  • KLIENT: Železnice Slovenskej republiky
  • ROK: 2012

Vývoj a výroba meracej, riadiacej a identifikačnej elektroniky projektu.

Cieľom projektu bolo vybudovať nový centralizovaný merací systém spotreby jednosmernej / striedavej elektrickej energie jednotlivých stojanov EPZ (elektrické predkurovacie zariadenie) slúžiacich na predkurovanie osobných vlakov. Systém meria spotrebu 60 stojanov EPZ na 11 staniciach ŽSR, identifikuje používateľov jednotlivých stojanov (spotrebiteľov energie) a príslušné údaje (kto, kedy, koľko) posiela do energetickej centrály ŽSR. Bez overenej identifikácie používateľa systém nepovolí zapnutie predkurovania. Používatelia majú prístup k aktuálnym údajom o nimi spotrebovávanej energii na ich notebooku, tablete alebo smartphone prostredníctvom lokálneho bezdrôtového pripojenia. Systém umožňuje lokálnu aj diaľkovú konfiguráciu, správu zoznamu spotrebiteľov energií a  identifikačných kľúčov, ako aj kompletný update jeho software.


Súčasti systému vyvinuté firmou ANDIS:

  • jednosmerný elektronický elektromer AEM11-PS
  • riadiaca jednotka ARJ11-PS
  • identifikačná jednotka AIJ11-PS
  • zariadenie na blokáciu predkurovania AIO11-PS
  • riadiaci, komunikačný a konfiguračný software

 

 

 


  • Aktualizácia 2022

Od prvého uvedenia do prevádzky bol inovovaný systém identifikácie a riadenia. Riadiaca jednotka ARJ11-PS absolvovala modernizačný „facelift“ spojený s doplnením novo požadovaných funkcionalít. Jednotky AIJ11-PS a AIO11-PS boli nahradené súpravou jednotiek AIO21-M/AIO21-S a jednosmerný elektromer bol vylepšený na triedu presnosti 0,5R.

 

Náš systém aktuálne obsluhuje na Slovensku 70 predkurovacích stojanov. Tento počet postupne ďalej narastá v súvislosti so zvyšovaním komfortu železničnej dopravy. Hoci sa stále hovorí o predkurovacích zariadeniach, tento systém rovnako slúži aj pri klimatizovaní osobných vagónov v lete.

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia