Terminál pre lokomotívy

etthv

 

  • KLIENT: ZSSK
  • ROK: 2009

Terminál sa montuje do lokomotív a slúži na zadávanie údajov rušňovodičom. Je súčasťou komplexného informačného systému, ktorý slúži na zadávanie prevádzkových údajov. Zadané údaje sú odosielané do komunikátora a ďalej do centrály príslušnej železničnej spoločnosti. Medzi zadávané údaje patria napríklad číslo vlaku, číslo rušňovodiča, hmotnosť vlaku, druh výkonu, kód dopravcu a pod. Projekt bol vyvíjaný v spolupráci s firmami Schrack Technik s.r.o. a Siemens s.r.o.

tl485v6

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia