Príklady použitia

 

DOHĽAD NAD TECHNOLOGICKÝMI SYSTÉMAMI

MONITORING A RIADENIE STROJOV – ICH VYUŽITIA, SPOTREBY, PORÚCH, MEDZNÝCH STAVOV

CHLADENIE, MRAZIARENSKÁ TECHNIKA, KÚRENIE, DOHĽAD NAD KOTLAMI, VZDUCHOTECHNIKA, ZVLHČOVANIE, SUŠENIE VZDUCHU

MANAŽMENT ČISTIČIEK ODPADOVÝCH VÔD, SLEDOVANIE KVALITY FILTROV, PRIETOKU, STRÁŽENIE HLADINY A KVALITY VODY, KONCENTRÁCIE SEDIMENTU, INÉ ZLOŽITEJŠIE SYSTÉMY, KDE LEGISLATÍVA VYŽADUJE MAŤ PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU

DOHĽAD NAD SYSTÉMAMI V ENERGETIKE

MANAŽMENT VÝROBNÝCH PROCESOV A ZARIADENÍ

SYSTÉMY PRE INTELIGENTNÉ DOMY – KÚRENIE, OSVETLENIE, BEZPEČNOSŤ

INÉ PODĽA POŽIADAVIEK KLIENTA

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia