AIL15 - sledovanie prítomnosti / výpadku trojice fázových napätí v sieti nn

etthv

 • KLIENT: Schrack Technik

 

Produkt pozostáva z dvoch súčastí. AIL15-M v spojení s AIL15-S je modulárny systém určený na monitoring 1 až 16 kusov trojfázových vývodov v sieti nn. Meracia jednotka AIL15-M vyhodnocuje, spracúva a publikuje údaje získané z AM15-S.

AIL15-M

Koncentrátor AIL15-M zberá údaje z maximálne 16 kusov meracích jednotiek AIL15-S. Namerané údaje napätia, prúdu, činného a jalového výkonu z každej meracej jednotky prepočítava a vyhodnocuje. Výstupné hodnoty publikuje na rozhraní RS-485 Modbus a zasiela na FTP server.

 

Komunikačné rozhrania:

 • Ethernet RJ45

 • Modbus RS-485

  • Bez galvanického oddelenia

  • Komunikačná rýchlosť 115 200 Bd 8N1

 • AIL15-S RS-485

  • s galvanickým oddelením

  • izolačné napätie 5 000 V podľa UL1577

  • proprietárny, adresný protokol

  • komunikačná rýchlosť 115 200 Bd 8N1

Napájanie:

 • Napájanie +12 V až +24 V DC  2 W

 • Napájanie má byť zálohované proti výpadkom, aby nedochádzalo k stratám údajov

Rozšíriteľné rozhrania:

 • USB pre konfiguráciu

 • 2x Digitálny vstup (galvanické oddelenie)

 • 1x Výstup signálne relé

 • 1x Nastavovacie tlačítko

Technické parametre

NAPÁJACIE NAPÄTIE

+12 V až +24 V DC

PRÍKON

2 W

VSTAVANÁ PRÚDOVÁ OCHRANA NAPÁJANIA

vratná poistka 100 mA

KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE PRE AIL15-S

Galvanicky oddelená RS-485 

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485 

115 200 Bd, 8N1

IZOLAČNÁ PEVNOSŤ RS-485

5000 V RMS / 1 min. podľa UL1577

KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE MODBUS

Galvanicky neoddelená RS-485

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485

115 200 Bd, 8N1

MECHANICKÉ PREVEDENIE

plastová krabička na DIN lištu rozmer šírky 70 mm

 

 

AIL15-S

Meracia jednotka AIL15-S je určená na meranie napätia, prúdu, činného a jalového výkonu v trafostaniciach, rozvodniach NN a pod. Namerané údaje dáva k dispozícii cez sériové rozhranie RS-485 koncentrátoru AIL15-M. Na sériové rozhranie je možné pripojiť až 16 kusov meracích jednotiek AIL15-S.

Vstupy:

 • 3 napäťové vstupy na priame meranie 230 V/50 Hz so spoločnou nulou (jeden trojfázový vývod)

  • Vodiče s dvojitou izoláciou dĺžky 0,5 m neoddeliteľne pripojené ku krabičke

  • Tri vodiče s implementovanou ochrannou impedanciou a jeden nulový vodič 

  • Napäťové vstupy vyhovujú STN EN 61010-1: max. 300 V, CAT IV

 • 3 prúdové vstupy 5 A / 50 Hz so spoločnou nulou na nepriame meranie pre externé MTP

  • Pripojenie na 6 skrutkovacích svoriek s maximálnym prierezom 2,5 mm2

Výstupné rozhrania:

 • RS-485 s galvanickým oddelením, vyvedená na konektor Phoenix QC 1/4-ST-BUS

  • Komunikácia s AIL15-M, proprietárny, adresný protokol

  • Adresa konfigurovateľná prepínačom v rozsahu 1 až 16 (označenie na prepínači 0 až F)

  • Komunikačná rýchlosť 115 200 Bd 8N1

  • Izolačné napätie 5 000 V podľa UL1577

Napájanie:

 • Napájanie +8 V až +24 V DC, prúd nom. 70 mA, konektor Phoenix QC 1/4-ST-BUS

  • Integrovaný galvanicky oddelený DC / DC menič

  • Izolačné napätie 3 750 V DC

  • Zbernicu napájania pre AIL15-S je potrebné napájať galvanicky oddeleným zdrojom s izolačnou pevnosťou minimálne 3 000 V DC

Vlastnosti merania:

 • Meranie efektívnych hodnôt U a I vo všetkých fázach, 1/s v triede presnosti 2

 • Meranie činného a jalového výkonu P a Q po fázach, 1/s v triede presnosti 2

Technické parametre

NAPÁJACIE NAPÄTIE

+8 V až +24 V DC

NAPÁJACÍ PRÚD

nom. 70 mA

VSTAVANÁ PRÚDOVÁ OCHRANA NAPÁJANIA

vratná poistka 100 mA

IZOLAČNÁ PEVNOSŤ GALVANICKY ODDELENÉHO NAPÁJANIA

3 750 V DC

ODPORÚČANÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PRE MAX 16 KS AIL15-S 

MEAN WELL DR-15-12 nastavený na 10,8 V

KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE

Galvanicky oddelená RS-485

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE CEZ RS-485

115 200 Bd, 8N1

IZOLAČNÁ PEVNOSŤ RS-485

5000 V RMS / 1 min. podľa UL1577

NAPÄŤOVÉ VSTUPY L1, L2, L3

3x 230 V AC

MAXIMÁLNE VSTUPNÉ NAPÄTIE

max. 300 V, CAT IV, podľa STN EN 61010-1

VSTUPNÁ IMPEDANCIA NAPÄŤOVÝCH VSTUPOV

880 kOhm

PRÚDOVÉ VSTUPY

3x 5 A AC, galvanicky spojené

MAXIMÁLNY VSTUPNÝ PRÚD

max. 12 A AC

VSTUPNÁ IMPEDANCIA PRÚDOVÝCH VSTUPOV I1,I2,I3

0,025 ohm

MERANÉ VELIČINY

U, I, P, Q v troch fázach

MERACÍ INTERVAL U, I, P, Q

1 s

PRACOVNÝ ROZSAH TEPLÔT

-25 °C až 70 °C

MECHANICKÉ PREVEDENIE

plastová krabička rozmer 110 x 57 x 45 mm

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia