Informačné a komunikačné technológie

etthv

 

Firma sa v tejto oblasti zaoberá najmä komunikáciou na úrovni stroj-stroj. Jednak sa zaoberá bezdrôtovou komunikáciou, pričom sa využívajú technológie GSM (CSD, GPRS, SMS), rádiová komunikácia s proprietárnymi protokolmi, siete typu wi-fi či komunikácia RFID. V drôtovej komunikácii sa využíva komunikácia prostredníctvom technológií RS232, RS485, ethernet, zbernice typu CAN, M-BUS, MODBUS, USB, iButton a iné.

Z hľadiska produktov sa ANDIS venuje vývoju zariadení a programov na zber údajov, prenosu na diaľku a následnému spracovaniu a vyhodnoteniu údajov. Ďalej sa firma zaoberá komunikačnými a databázovými systémami a informačnými systémami v doprave a energetike. Vyvíja tiež škálovateľné systémy s architektúrou klient-server, webové aplikácie a portálové riešenia, embedded software, software pre podporu pracovníkov v teréne, mobilné aplikácie, aplikácie pre podporu výmeny a synchronizácie dát, GUI rozhrania pre software a hardware, služby poskytovania dát tretím stranám, high availability riešenia (24/7) či multiplatformové riešenia.

Projekty/produkty:

M.E.D. - programový systém na zber, spracovanie a prezentáciu energetických meraní

 • KLIENT: rôzni odberatelia

Program na synchronizáciu meraní energie

 • KLIENT: Görlitz Austria GmbH

Program pre ručný terminál na odpočet údajov z elektromerov

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Najvyššia efektivita práce
 • KLIENT: E.ON IT

Riadenie semaforov testovacieho okruhu VW Bratislava

 • KLIENT: VW Bratislava

ACS

 • KLIENT: rôzni odberatelia

ACM11- Komunikátor pre odpočty elektromerov

 • KLIENT: rôzni odberatelia

ACM14 - Komunikátor pre odpočty elektromerov

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Komunikačný modul GPRS pre dátové prenosy v POS termináloch

 • KLIENT: ACS, neskôr Transacty

RDS prijímač

 • KLIENT: Ministerstvo vnútra SR

ACM15 - diaľkové monitorovanie a riadenie technologických zariadení

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Sentinel 2.0 - systém pre zber dát

 • KLIENT: Sylex s.r.o.
© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia