Meranie spotreby elektrických predkurovacích zariadení v jednosmernej trakčnej sústave

etthv

 

  • KLIENT: Železnice Slovenskej republiky

Vývoj a výroba meracej, riadiacej a identifikačnej elektroniky projektu.

Cieľom projektu bolo vybudovať nový centralizovaný merací systém spotreby jednosmernej / striedavej elektrickej energie jednotlivých stojanov EPZ (elektrické predkurovacie zariadenie) slúžiacich na predkurovanie osobných vlakov. Systém meria spotrebu 60 stojanov EPZ na 11 staniciach ŽSR, identifikuje používateľov jednotlivých stojanov (spotrebiteľov energie) a príslušné údaje (kto, kedy, koľko) posiela do energetickej centrály ŽSR. Bez overenej identifikácie používateľa systém nepovolí zapnutie predkurovania. Používatelia majú prístup k aktuálnym údajom o nimi spotrebovávanej energii na ich notebooku, tablete alebo smartphone prostredníctvom lokálneho bezdrôtového pripojenia. Systém umožňuje lokálnu aj diaľkovú konfiguráciu, správu zoznamu spotrebiteľov energií a  identifikačných kľúčov, ako aj kompletný update jeho software.


Súčasti systému vyvinuté firmou ANDIS:

  • jednosmerný elektronický elektromer AEM11-PS
  • riadiaca jednotka ARJ11-PS
  • identifikačná jednotka AIJ11-PS
  • zariadenie na blokáciu predkurovania AIO11-PS
  • riadiaci, komunikačný a konfiguračný software

 

 

© ANDIS 2022. Design and programming by Soyamedia