Zariadenie na monitorovanie a záznam činnosti hydraulického vratku v technologickom vozidle

etthv

 

 • KLIENT: NAFTA a.s.

Operátorský panel meracieho vozidla pre hlbinné operácie je špeciálne zariadenie navrhnuté pre požiadavky spoločnosti NAFTA a.s., slúžiace na paralelné zobrazenie a záznam údajov k súčasnému vybaveniu vozidla IVECO.

Operátorský panel poskytuje nasledujúce základné funkcie:

 • spracovanie signálu z prevodníkov IRC a ADC
 • zobrazenie dĺžky odvinutého drôtu v rozsahu 0000,0 až 9999,9 [m], odvodenej od IRC
 • zobrazenie hĺbky vzhľadom na elastické natiahnutie drôtu v rozsahu 0000,0 až 9999,9 [m]
 • zobrazenie informatívnej rýchlosti odvíjania/navíjania drôtu v rozsahu 000,0 až 999,9 [m/min]
 • zobrazenie tiaže na drôte 000,0 až 999,9 [kg]
 • možnosť konfigurácie a kalibrácie zobrazovaných veličín
 • možnosť ukladania konfigurácie a kalibrácie do šiestich nezávislých profilov
 • možnosť záznamu veličín v pravidelných intervaloch v rozsahu 1 až 99 [s]
 • záznam veličín do externej pamäte (USB kľúč) vo forme textového súboru
 • vlastný zdroj času (RTC)

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia