Jednosmerný elektromer AEM11-PS

etthv

 

  • ROK: 2010

AEM11-PS je jednosmerný elektronický elektromer na nepriame pripojenie určený na meranie elektrickej energie v jednosmernej trakčnej sústave. Do meracieho obvodu sa pripája cez externé galvanicky oddelené jednosmerné prevodníky napätia a prúdu. Elektromer vyhovuje norme STN EN 50463: Dráhové aplikácie. Meranie energie na koľajových vozidlách.


Technické parametre

 

NAPÁJACIE NAPÄTIE
= 24V ± 5 %
MAXIMÁLNA SPOTREBA 100 mA
MENOVITÝ PRÚD NAPÄŤOVÉHO VSTUPU IUN 36 mA =
      - PREŤAŽITEĽNOSŤ

50 %

      - VSTUPNÝ ODPOR 10 Ω
MENOVITÝ PRÚD PRÚDOVÉHO VSTUPU IIN

150 mA =

      - MAXIMÁLNY VSTUPNÝ PRÚD IIMAX

375 mA =

      - VSTUPNÝ ODPOR

10 Ω

MENOVITÉ VSTUPNÉ NAPÄTIE EXTERNÉHO PREVODNÍKA UN

3 024 V =

      - PREŤAŽITEĽNOSŤ

50 %

MENOVITÝ VSTUPNÝ PRÚD EXTERNÉHO PREVODNÍKA IN

300 A =

MAXIMÁLNY VSTUPNÝ PRÚD EXTERNÉHO PREVODNÍKA IMAX

750 A =

TRIEDA PRESNOSTI

1

V ROZSAHU VSTUPNÉHO PRÚDU

5 % In – Imax

PRI VSTUPNOM NAPÄTÍ

90 – 110 % Un

MERACÍ TEPLOTNÝ ROZSAH

-25 - +70 °C

ROZBEHOVÝ PRÚD

< 0,004 In

OPTICKÝ IMPULZNÝ VÝSTUP

10 imp./kWh

MERANÉ VELIČINY

činná energia, činný výkon, napätie, prúd

ZAZNAMENÁVANÁ VELIČINA

činná energia odber

PERIÓDA ZÁZNAMU

konfigurovateľná 1 – 99 minút, štand. 15 min.

KAPACITA PAMÄTI

min. 1 rok pri zázname 15 min.

KOMUNIKAČNÉ VÝSTUPNÉ ROZHRANIE

RS-485

VÝSTUPNÝ PROTOKOL

podľa normy STN EN 62056-21

RÝCHLOSŤ KOMUNIKÁCIE

konfigurovateľná, štandardne 4 800 Bd

ROZMERY

š/v/h 75 x 65 x 100 mm

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia