AZ10TP - zdroj presných stabilizovaných napätí

etthv

  • KLIENT: SIEMENS

 

Produkt pozostáva z dvoch častí - AZ10TP Stabilizátor a AZ10TP Transformátor.

AZ10-TP Stabilizátor

Ide o zdroj štyroch presných nezávislých stabilizovaných jednosmerných napätí. Zariadenie je skupiny C podľa §4 vyhlášky 508/2009 Z.z.  a typu SELV podľa STN  33 2000-4-41. Zariadenie môže pracovať v zmysle STN 33 0300 v prostredí základnom, čl. 3.1.1, so stanoveným rozsahom teplôt od -5 °C do +35 °C a max. relatívnou vlhkosťou vzduchu 80%.

 

Parametre vstupných napätí:

  • kanál 24 V: Vstupné napätie v rozsahu od 26 V do 36 V jednosmerných

  • kanál 48 V: Vstupné napätie v rozsahu od 48 V do 58 V jednosmerných

Príkon zariadenia bez záťaže:  20 W

Parametre výstupných napätí:

Kanál 24 V:  Výstupné napätie 24 V ±1 % , Imax = 7,8 A

Kanál 48 V:  Výstupné napätie 46 V ±1 % , Imax = 5,6 A

 

 

AZ10-TP Transformátor

Ide o prenosný zdroj štyroch nezávislých nestabilizovaných jednosmerných galvanicky oddelených napätí, 2x 33 V a 2x 53 V. Pripája sa na sieť 230 V / 50 Hz. Je vyhradeným technickým zariadením skupiny B podľa §4 vyhlášky 508/2009 z.z. a je zdrojom pre systém SELV podľa STN  33 2000-4-41. Zariadenie je konštrukčne vyhotovené v triede ochrany II., môže pracovať v zmysle STN 33 0300 v prostredí základnom, čl. 3.1.1, so stanoveným rozsahom teplôt od -5 °C do +35 °C a max. relatívnou vlhkosťou vzduchu 80 %. Zdroj obsahuje transformátor T1N-1250-230/39;39;24;24, 1250 VA 50 Hz, galvanické oddelenie, neodolný skratu.

 

Fotogaléria© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia