ManiTech - Systém na monitoring a manažment vysokozdvižných vozíkov

etthv

 • KLIENT: Rôzni odberatelia 

 

Cieľom  systému ManiTech je zvýšenie produktivity práce skladníkov a súčasné zníženie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou vysokozdvižných vozíkov.

Celý systém pozostáva z hardware a software časti.

Hardware časť predstavuje monitorovacia jednotka, ktorá sa nainštaluje do vozíka, zbiera rôzne údaje o jeho prevádzke a posiela ich na server.

Software časť systému predstavuje aplikácia ManiTech Client, ktorá slúži na zobrazenie údajov o vysokozdvižných vozíkoch, vytváranie výkazov, prehliadanie štatistík, nastavovanie systému, sledovanie aktuálnej aj historickej polohy vozíkov a ďalšie činnosti spojené s ich správou. Údaje sú uložené na serveri, prístup k údajom je zabezpečený šifrovanou komunikáciou a chránený prístupovým menom a heslom.

 

FUNKCIE SYSTÉMU MANITECH

 • Využitie vozíka počas pracovnej doby – jazdy s nákladom a naprázdno

 • Identifikácia vodiča

 • Blokovanie vozíka pri neoprávnenej obsluhe

 • Snímanie obsadenia sedadla vodiča

 • Blokovanie vozíka po jeho opustení

 • Snímanie motohodín zo zbernice

 • Evidencia nárazov v 3 úrovniach

 • Blokovanie vozíka po náraze 3. úrovne

 • Odblokovanie vozíka po náraze výhradne oprávnenou osobou

 • Snímanie hmotnosti záťaže

 • Evidencia jázd so záťažou a bez záťaže

 • Evidencia maximálnej záťaže počas jazdy

 • Evidencia prekračovania maximálnej nosnosti vozíka

 • Snímanie rýchlosti vozíka

 • Evidencia prekračovania povolenej rýchlosti v objekte

 • Evidencia opustenia zón povoleného pohybu

 • Snímanie napätia hlavnej batérie

 • Servisné intervaly podľa doby prevádzky alebo Mth

PRÍNOSY PRE KLIENTA

RIADIACA JEDNOTKA

 

IDENTIFIKAČNÝ TERMINÁL

 

 

 

 

 

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia