Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka AM13-F je primárne určená pre monitorovanie práce manipulačnej techniky (vysokozdvižných vozíkov) s elektrickým, plynovým alebo naftovým pohonom. S perspektívou využívania na monitorovanie pracovných strojov a mechanizmov pomocou systému GPS, monitorovania stavu zariadení cez vstupy, monitorovanie prevádzkových stavov z CAN zbernice, identifikáciu vodiča, získavanie údajov o vodičovi z digitálneho tachografu a vzdialený prenos nazbieraných údajov cez komunikačnú infraštruktúru GSM pomocou protokolov GPRS, CSD alebo SMS. V riadiacej jednotke sa zbierajú nasledovné údaje, ktoré sú neustále snímané a vyhodnocované:

 

 • Čas

 • Prejdená dráha

 • Motohodiny

 • Rýchlosť

 • Stav kľúčika zapaľovania

 • Stav sedadla

 • Napätie batérie

 • Hmotnosť nákladu

 • Poloha GPS

 • Nárazy

 • Identifikácia vodiča

 

VLASTNOSTI

 • GPS prijímač, monitorovanie polohy, rýchlosti, smeru jazdy a času

 • Meranie prejdenej vzdialenosti (impulzný alebo GPS tachometer)

 • 3x číslicové vstupy na monitorovanie stavu externých zariadení

 • 4x digitálne opticky oddelené vstupy

 • Vstup pre pripojenie ku zbernici CAN

 • Komunikácia RS485

 • Komunikácia RS232

 • 4x číslicové výstupy na ovládanie externých zariadení

 • 2x Bezpotenciálové relé výstupy

 • Identifikácia vodiča (iButton, RFID, tachograf)

 • Možnosť pripojenia externého piezoakustického meniča a indikačnej LED

 • Záznamník udalostí

 • GSM komunikátor, prenos údajov cez CSD, GPRS, SMS

 • RF komunikátor v pásme 868 MHz

 • 6 diagnostických LED

 • Snímač zrýchlenia

 • Interné hodiny reálneho času zálohované batériou

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia