Hodiny jednotného času

etthv

 

  • EXTRÉMNY PARAMETER: Požiadavky na mechanickú odolnosť triedy military
  • OBLASŤ PÔSOBENIA: Priemyselná elektronika
  • SEKTOR HOSPODÁRSTVA: Strojárstvo
  • KLIENT: Špeciálne systémy a software, a.s.
  • ROK: 2001
  • VEDÚCI PROJEKTU: Ing. Vladislav Valent

Projekt, ktorého výsledkom sú hodiny reálneho času sa začal odvíjať celkom nenápadne. Potreba poznať presný čas je v dnešnej dobe samozrejmá a mať k dispozícii presné hodinky nie je nič neobvyklé. Preto keď sme sa stretli s požiadavkou navrhnúť a vyrobiť priemyselne využiteľné hodiny, ktoré by ukazovali presný čas a poskytovali možnosť prepojenia s ďalšími zariadeniami, povedzme počítačmi v rámci jednej budovy, skoro okamžite sme súhlasili. Technicky povedané, cieľové riešenie malo zabezpečiť synchronizáciu virtuálne ľubovoľného počtu zosieťovaných zariadení na presný čas, získavaný z ústredného modulu, riadeného satelitným prijímačom, pomocou zbernicového systému. Takéto riešenie sa nám aj podarilo úspešne zrealizovať. Je vhodné na synchronizáciu času v počítačoch v kancelárskych alebo priemyselných objektoch, napríklad v bankách (kvôli synchronizácii pri kurzových prevodoch) alebo na letiskách (pri riadení letovej prevádzky). Všetky tieto aplikácie však majú spoločnú jednu vec – budovy sa hýbu len veľmi málo.

Požiadavka na úpravu zariadenia takým spôsobom, aby sa objekt mohol pohybovať, už je menej triviálna. My sme dostali požiadavku, aby sa naše hodiny hýbali v špeciálnom vojenskom aute. Nie na autostráde, nie po lesnej ceste, ale v ťažkých terénnych podmienkach. A samozrejme neprestali fungovať. A aby to potvrdila príslušná autorita.

Naše hodiny reálneho času úspešne absolvovali takzvané vojskové skúšky, prežili extrémne teplo i zimu, neuškodili im ani jazdy na tankodrome, kde zlyhá skoro všetko.

Sú nasadené v niekoľkých aplikáciách a stali sa oficiálnou súčasťou výzbroje armády NATO.

Technické informácie o projekte

atime

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia