Špeciálne oblasti nasadenia monitoringu vozidiel

etthv

 

Okrem nasadenia systému ANDISmonitor v klasickej firemnej flotile vozidiel je možné jeho efektívne využitie aj v špeciálnych aplikáciách či profesiách. V mnohých z nich je náš systém úspešne nasadený už dnes:

ŠTÁTNE ZLOŽKY (POLÍCIA, ARMÁDA, HASIČI, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A POD.)

 • Systém umožní mať informácie o polohe a stave všetkých posádok v teréne prehľadne na jednom mieste
 • To umožní ich efektívne riadenie, zadávanie úloh a ich kontrolu

PRACOVNÉ STROJE

 • Možnosť sledovať kedy, kde a ako dlho stroje pracovali
 • Tým sa zefektívni ich manažment a prevádzka

ODHŔŇANIE SNEHU, ČISTENIE ULÍC, ODVOZ ODPADU

 • Možnosť naplánovať trasy zberu alebo čistenia
 • Možnosť kontroly priebehu, informácie o všetkých posádkach na jednom mieste

TAXI SLUŽBY

 • Výrazné zjednodušenie a zefektívnenie práce dispečingu
 • Prehľad o všetkých taxíkoch v teréne
 • Prehľad o ich stave – voľný/obsadený
 • Prehľad o ich polohe - blízko/ďaleko od klienta
 • Možnosť pre klientov pohodlne si objednať taxi pomocou aplikácie pre smartphone bez potreby hovoriť s dispečingom

LODE, VLAKY, VRTULNÍKY, LIETADLÁ, KONTAJNERY, VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY A INÉ

Okrem automobilov možno GPS monitoring efektívne využiť aj na monitorovanie iných dopravných prostriedkov, ktorých príklady sú uvedené v nadpise. V zásade na všetko, čo sa pohybuje, má zmysel aplikovať GPS monitoring...

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia