Program na synchronizáciu meraní energie

etthv

 

Vážnosť projektu, na ktorom firma pracuje, je možné vyjadriť mnohými spôsobmi. Odhadovaný čas potrebný na jeho realizáciu, predpokladané náklady, veľkosť riešiteľského kolektívu... To sú všetko veľmi dobré štartovacie body. Skutočná vážnosť projektu však spočíva v tom, ako závažnú úlohu bude výsledné riešenie plniť a aké závažné budú dôsledky v prípade jeho poruchy či zlyhania. Ak zlyhá softvér na vydávanie lístkov do kina, je to nepríjemné. Ak zlyhá softvér riadiaci chod reaktora jadrovej elektrárne, môže to byť smrteľné.

Softvér pre jadrovú elektráreň sme (zatiaľ) ešte nenavrhli. Pracovali sme však na projekte, ktorý plnil skutočne závažnú úlohu. Odvetvie energetiky nám je blízke, a tak, keď prišla ponuka od zahraničného partnera na realizáciu softvéru pre toto odvetvie, radi sme ju prijali. Bolo potrebné vytvoriť doplnkový softvér pre centrálu, ktorá zhromažďuje a spracováva údaje z energetických meraní. Nič komplikované, jedna centrála zbiera údaje maximálne z tisícky elektromerov súčasne. Každých 15 minút. Takýchto centrál existuje viac a úlohou „nášho“ softvéru bude zabezpečiť, aby sa merané údaje z rôznych centrál dali medzi nimi porovnávať a zosúlaďovať. Toto všetko sa bude vykonávať automaticky. V prípade, že údaje nebudú súhlasiť, bude nutný zásah operátora. Ten bude využívať nami dodaný softvér, pomocou ktorého sa pripojí na centrálu a bude môcť riadiť proces zosúlaďovania údajov v kooperácii s operátorom druhej centrály. Až budú merané údaje zosúladené, „náš“ softvér zabezpečí ich prerátanie na fakturačné, a tieto sa obdobným spôsobom budú medzi centrálami porovnávať. Opäť to bude úloha operátorov, aby údaje zosúladili. Keď sa im to podarí, na to určeným tlačidlom potvrdia, že fakturačné údaje sú správne. Dajú tým pokyn k ich odoslaniu „niekam vyššie“, na „nejaké spracovanie“. Tak nám bolo povedané.

Znelo to všetko úplne jasne a zrozumiteľne a my sme neváhali a pustili sme sa do analýzy riešenia. V spolupráci s klientom sme upresňovali požiadavky na funkcionalitu a riešili technické otázky. Technická stránka veci nás celkom pohltila. Projekt to bol rozhodne zaujímavý. Boli sme radi, keď sme mali všetky otázky zodpovedané a už stačilo „len“ pustiť sa do práce. Technické detaily nám boli jasné, ale, so zvedavosťou nám vlastnou, sme predsa len chceli vedieť aj čosi viac o tom, ako bude systém reálne využívaný. Vždy sa lepšie pracuje, keď človek vidí aj ďalej ako len na technickú špecifikáciu projektu.

Na jednom rokovaní sme sa teda presne na toto opýtali. Dostali sme odpoveď, z ktorej nám aj káva zabehla. „Náš“ softvér bude inštalovaný v rôznych krajinách Európy a pomocou neho sa bude realizovať fakturácia elektrickej energie presúvanej medzi krajinami. Tento projekt razom nabral úplne iný rozmer.

Všetko prebehlo hladko, softvér je realizovaný, a postupne sa nasadzuje do prevádzky. Pri jeho preberaní si náš zákazník spomenul na tú zabehnutú kávu, a ako sme po úspešnej prezentácii odchádzali, vo dverách nám so šibalským úsmevom na tvári povedal: „Som rád, že je všetko pripravené. Viete, stlačením toho potvrdzovacieho tlačidla dáte pokyn na presun miliónov Eur.“ Ešte že sme tento raz už mali kávu dopitú...

Technické informácie o projekte

 

 

acm11rg

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia