Doprava

etthv

 

V oblasti dopravy sa ANDIS venuje vývoju hardware, firmware a software pre oblasť telemetrie, monitorovania a povelovania v automobilovej doprave. Od lokalizácie vozidla až po dispečerské pracoviská. Produkty využívajú lokalizačný systém GPS a moderné komunikačné systémy ako sú GSM, GPRS, internet a rôzne rádiové siete.

Príklady produktov a projektov v sektore doprava:

Systém na online GPS monitoring vozidiel ANDISmonitor

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Počet klientov, veľkosť aplikácie a množstvo spracovávaných údajov v prevádzke 24 hodín denne
 • KLIENT: partner a exkluzívny predajca systému v SR je spoločnosť Infocar, a.s.

GPS/GSM monitorovacie jednotky

 • EXTRÉMNY PARAMETER: Široké portfólio s dlhoročnou kompatibilitou, ocenenie za patentované riešenie a export
 • KLIENT: obchodní partneri

Dispečerské programové vybavenie na monitoring mestskej hromadnej dopravy, spolupráca s firmou Technopol International, a.s.

 • KLIENT: Dopravný podnik Bratislava

Energetický dispečing elektrickej vlakovej prepravy, spolupráca s firmou Schrack Technik s.r.o.

 • KLIENT: ŽSR

Terminál pre lokomotívy v spolupráci s firmami Schrack Technik s.r.o. a Siemens s.r.o.

 • KLIENT: ZSSK

Palubný počítač pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy a prímestskej hromadnej dopravy, spolupráca s firmou Buse s.r.o.

 • KLIENT: rôzni odberatelia

Modul na meranie tankovaní a úbytkov pohonných látok v nádrži vozidla

 • KLIENT: Infocar a.s.

Bezdrôtový teplomer

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

Riadiaca a komunikačná jednotka tabúľ pre inteligentné zastávky

 • KLIENT: BUSE

ManiTech - Systém na monitoring a manažment vysokozdvižných vozíkov

 • KLIENT: Rôzni odberatelia

AG10-BS - analyzačno-korekčný záznamník

 • KLIENT:

Flexibee

 • KLIENT:

Dispečerské programové vybavenie na monitoring mestskej hromadnej dopravy

 • KLIENT: Prevádzkovatelia MHD

 

© ANDIS 2024. Design and programming by Soyamedia